Få en lettere hverdag

 

Med E-bogen kan du gøre afleveringen lettere for både dig og dit barn. – ofte er det kun små ting der skal til

 

Med Hverdags Tavler kan du få et bedre overblik over ugen.   – Og lærer samtidig dit barn noget om fællesskabfølelsen og ansvarbevisthed.

TOP